Program Pierwsze Mieszkanie – od kiedy można składać wnioski?

Program Pierwsze Mieszkanie, który ma na celu wspieranie zakupu pierwszego mieszkania dla młodych osób, rozpocznie swoje działanie od 1. lipca 2023 roku. W ramach programu osoby do 45. roku życia będą mogły skorzystać z takich instrumentów, jak Bezpieczny kredyt 2% oraz Konto Mieszkaniowe. W artykule przedstawiamy informacje na temat warunków uczestnictwa w programie oraz terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

W ramach programu Pierwsze Mieszkanie osoby do 45. roku życia, które nie posiadały wcześniej mieszkania, domu, spółdzielczego prawa do lokalu lub domu, będą mogły skorzystać z bezpiecznego kredytu o niskim oprocentowaniu 2%. Program umożliwia zakup pierwszego mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, bez żadnych limitów dotyczących metrażu. Szacuje się, że z programu będzie mogło skorzystać nawet 200 tys. osób.

Jeśli chodzi o warunki uczestnictwa w programie, istnieją pewne wyjątki od zasady posiadania pierwszej nieruchomości. Wnioskodawca może posiadać prawo własności do domu lub mieszkania w maksymalnie 50-procentowym udziale, o ile zostało ono uzyskane w drodze dziedziczenia. W przypadku wnioskodawców zamieszkujących nieruchomość dziedziczoną, kredyt można zaciągnąć pod warunkiem, że zostanie on przeznaczony na wykup pozostałych udziałów we własności tej nieruchomości.

Ważnym elementem programu Pierwsze Mieszkanie jest także obowiązek rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa domowego w nabytej nieruchomości w ciągu roku od jej nabycia. W przypadku nie spełnienia tego warunku, dopłaty uzyskane w ramach programu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Warto zaznaczyć, że program Pierwsze Mieszkanie jest skierowany nie tylko do osób samotnych, ale również do par prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. W takim przypadku, przynajmniej jedna z osób musi spełniać warunek wieku, czyli nie przekroczyć 45. roku życia.

Przygotowując się do składania wniosków o uczestnictwo w programie Pierwsze Mieszkanie, warto zapoznać się z regulaminem oraz procedurami związanymi z ubieganiem się o wsparcie. Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu, takich jak banki czy urzędy miast i gmin. Warto także śledzić aktualne informacje na temat programu, gdyż mogą one wpłynąć na jego ostateczny kształt oraz zasady uczestnictwa.

Korzystanie z programu Pierwsze Mieszkanie to nie tylko możliwość uzyskania niskooprocentowanego kredytu, ale także wsparcie w postaci Konta Mieszkaniowego. Konto to pozwala na systematyczne oszczędzanie na cel mieszkaniowy, a zgromadzone środki można wykorzystać na wkład własny, spłatę kredytu czy inne wydatki związane z zakupem nieruchomości.

Jednocześnie, należy pamiętać o innych kosztach związanych z zakupem mieszkania czy domu. Przykładowo, przy zakupie działki budowlanej należy uiścić podatek VAT (23%) w przypadku zakupu od firmy lub podatek PCC (2%) wartości transakcji w przypadku zakupu od osoby prywatnej. Podatek PCC płaci się w kancelarii notarialnej, więc warto uwzględnić ten aspekt podczas planowania budżetu na zakup nieruchomości.

Program Pierwsze Mieszkanie ma na celu ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania dla młodych osób, stając się istotnym narzędziem w walce z problemem niedostępności mieszkań w Polsce. W związku z tym warto śledzić aktualne informacje na temat programu, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i dostosować swoje plany mieszkaniowe do nowych możliwości finansowania.

Podsumowując, od 1. lipca 2023 roku osoby spełniające określone warunki będą mogły składać wnioski o uczestnictwo w programie Pierwsze Mieszkanie. Program ten ma na celu wspieranie zakupu pierwszego mieszkania dla młodych osób poprzez niskooprocentowany kredyt oraz Konto Mieszkaniowe. Aby skorzystać z programu, warto zgłębić regulamin oraz procedury związane z ubieganiem się o wsparcie oraz śledzić aktualne informacje na temat jego działania.

Zostaw komentarz